اعضاء گروه

لیست اعضای گروه هوش مصنوعی

1

 

دکتر علی احمدی

دانشیار

http://wp.kntu.ac.ir/ahmadi 

2

 

دکتر سید حسین خواسته

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/khasteh 

3

 

دکتر چیترا دادخواه

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/dadkhah 

4

 

دکتر سید امیر موسوی نیا

دانشیار

http://wp.kntu.ac.ir/moosavie 

5

 

دکتر بابک ناصرشریف

دانشیار

http://wp.kntu.ac.ir/bnasersharif 

6

 

دکتر سیدبهروز نصیحت کن

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/nasihatkon 

7

 

دکتر حمید ابریشمی مقدم

استاد

http://wp.kntu.ac.ir/moghaddam

8

 

دکتر محمدمهدی اثنی عشری

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/esnaashari 

9

دکتر محمد تشنه لب

استاد

http://wp.kntu.ac.ir/teshnehlab

10

دکتر علیرضا فاتحی

دانشیار

 http://wp.kntu.ac.ir/fatehi

11

 

دکتر سعید فرضی

استادیار

http://wp.kntu.ac.ir/saeedfarzi  

تاریخ به روز رسانی:
1402/03/02
تعداد بازدید:
17788
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.