• 1397/03/05

هوش مصنوعي به معناي فراهم اوردن قابليتهاي انساني يا طبيعي و يا استفاده از اين قابليتها در ماشين است. قابليتهاي انساني همچون بينايي، سخن گفتن، درك سخن، درك و ايجاد متن، حركت و راه رفتن. و قابليتهاي طبيعي مانند روند تكامل يا هوش جمعي جامعه موجودات زنده. رشته هوش مصنوعي در گرايش ارشد مهندسي كامپيوتر به بررسي مباني پايه و پيشرفته ايجاد اين قابليتها هم از نظر تئوري و هم از نظر پياده سازي در ماشين مي پردازد. در اين راستا مهمترين زمينه هاي تحقيقاتي عبارتند از:

- بينايي ماشين

- پردازش و بازيابي تصوير

- پردازش و بازشناسي سيگنال گفتار

- پردازش زبان طبيعي

- سيستمهاي ارتباط انسان ماشين

- رباتيك

كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.