• 1397/03/05

هوش مصنوعي به معناي فراهم آوردن قابليت انجام وظايفي توسط ماشين است كه نياز به هوش انساني يا طبيعي دارند. قابليت هاي هوشمندانه انساني همچون بينايي و درك صحنه ها، تصميم گيري، سخن گفتن، درك سخن، درك و ايجاد متن، حركت و راه رفتن. و قابليتهاي هوشمندانه طبيعي مانند روند تكامل يا هوش جمعي جامعه موجودات زنده. گرايش هوش مصنوعي در مقطع كارشناسي ارشد مهندسي كامپيوتر به بررسي مباني پايه و پيشرفته ايجاد اين قابليتها هم از نظر تئوري و هم از نظر پياده سازي در ماشين مي پردازد. در اين راستا مهمترين زمينه هاي تحقيقاتي عبارتند از:

- يادگيري ماشين
- بينايي ماشين
- پردازش و بازيابي تصوير
                - پردازش زبان طبيعي
- پردازش و بازشناسي سيگنال گفتار
- برنامه ريزي و تصميم گيري اتوماتيك
- سيستم هاي خبره
                 - سيستمهاي ارتباط انسان ماشين
- رباتيك


 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.