سمينارها و نشست‌ها


 
 
 سمينار بهينه سازي چيدمان دوربينها براي بازسازي صحنه
مكان : سالن سمينار، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي دوشنبه 1394/12/17ساعت 13:30 تا 15
 
 
سخنراني علمي خانم دكتر نخبه - دوشنبه 1394/10/14 ساعت 10 تا 12 در اتاق 303 ، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي برگزار گرديد.
 
 سمينار بررسي سيستم هاي هوشمند و پيشنهاد دهنده در شبكه هاي اجتماعي
ارائه دهنده: مصطفي خلجي
 استاد راهنما: خانم دكتر دادخواه
 زمان برگزاري: دوشنبه مورخ 95/9/22
محل برگزاري دانشكده مهندسي برق دانشگاه، طبقه سوم، سالن هاي سمينار 303 و 304
 

سمينار يادگير عميق : گذشته،  حال و آينده
ارائه دهنده: دكتر سعيد صفري
زمان: 6 دي ماه 95
محل برگزاري : دانشكده مهندسي برق
 

عنوان سمينار پروژه " Drive me" براي رانندگي خودكار
ارائه دهنده: دكتر ناصر محمدي ها
زمان 18دي ماه
محل برگزاري دانشكده مهندسي برق
 

عنوان سمينارواقعيت مجازي و كاربردهاي آن
ارائه دهنده: دكتر علي نحوي
زمان برگزاري  95/12/2
محل برگزاري دانشكده مهندسي برق
 

عنوان سمينار“A Multiresolution Approach to Globally Optimal Rigid Intensity Based Image Registration”
ارائه دهنده: آقاي دكتر نصيحت كن 
زمان برگزاري:96/3/1
محل برگزاري: دانشكده مهندسي برق
 

عنوان سمينار:"معرفي روش هاي محاسباتي مطالعه جوامع ميكروبي به عنوان يك سيستم پيچيده"
ارائه دهنده:دكتر كاوه كاوسي
زمان برگزاري:97/2/24
محل برگزاري:سالن سمينار شهيد رضايي تژاد
 
 
گالري عكس (1,2)
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/31
تعداد بازدید:
314
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.