دانشجویان دکتری

 

نام و نام خانوادگی

ترم ورود

پست الکترونیکی

 

علی مرادی ورتونی

931

alimoradivartouni@ee.kntu.ac.ir

 

سهیل مهر علیان

931

mehralian@ee.kntu.ac.ir

 

رویا علی اکبری ثانی

931

 r.aliakbarisani@email.kntu.ac.ir

 

منیژه قانمی دیزجی

931

 m_ghaemi@email.kntu.ac.ir

 

رضوان محمدی باغ ملایی

942

rmohammadi@email.kntu.ac.ir

 

محمود سعیدی

942

msaeidi40@itrc.ac.ir

 

سعید آزادی فر

951

saeid.azadifar@email.kntu.ac.ir

 

شیوا کامکار

951

Sh.Kamkar@email.kntu.ac.ir

 

فاطمه رضایی مهر

952

fatemeh.rezaimehr@gmail.com

 

نسیم توحیدی

971

n.tohidi@email.kntu.ac.ir

 

زینب چیت سازیان

971

z.chitsazian@email.kntu.ac.ir

 

نوید نادری

971

Navid.naderi@email.kntu.ac.ir

 

سیده زهرا آفتابی

981

SZAftabi@email.kntu.ac.ir

 

زهراعلی نیای مژدهی

981

z.aliniya@email.kntu.ac.ir

 

محبوبه فراهت

981

mfarahat@email.kntu.ac.ir

 

فاطمه ناظمی جنابی

981

fnazemi@email.kntu.ac.ir

 

 مهرنوش محمدی بلبان آباد

 981

 Mehrnoush.Mohammadi@gmail.com

 

 صاعده طاهری

 981

 saedeh.tahery@gmail.com

 

نجم حلوم

991

na.halloum@email.kntu.ac.ir

 

فاطمه احسانی بشلی

991

f.ehsani93@gmail.com

 

سیدامید اذرکسب

991

azarkasb@ymail.com

 

امیرحسین آرزومند

991

Amirhosein_arzd@yahoo.com

 

محمد حسن نتاج صلحدار

991

nataj.solhdar@gmail.com

 

بهنام صمدی

991

samadi.behnam70@gmail.com

 

منیره طاهری سروتمین

991

m.taheri.s128@gmail.com

 

امیر عابدی

991

amirabedi.88@gmail.com

 

سیده سعیده قاضی استانه قوچان عتیق

991

ghazi.saeedeh@gmail.com

 

محدثه میر

991

mohaddesemir@gmail.com

 

محمدحسین هامیان

 

991

hamian@email.kntu.ac.ir

هدی علمی

001

Hoda.elmi@hotmail.com

 

سید ظهیر قاضوی

001

sz.qazavi@gmail.com

 

نگار مسلمی

001

venus.n72@gmail.com

 

محسن ولی زاده اصلی

001

mvag1990@gmail.com

 

 

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1401/03/07
تعداد بازدید:
12597
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.