گروه هوش مصنوعی
۱۳۹۶ جمعه ۸ ارديبهشت
تماس با ماپست الکترونیکیصفحه اصلی
 
 
سمينارها و نشست ها

 
 
 سمينار بهينه سازي چيدمان دوربينها براي بازسازي صحنه
مكان : سالن سمينار، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي دوشنبه 1394/12/17ساعت 13:30 تا 15
 
 
سخنراني علمي خانم دكتر نخبه - دوشنبه 1394/10/14 ساعت 10 تا 12 در اتاق 303 ، دانشكده مهندسي برق، ساختمان شهيد فرد اسدي برگزار گرديد.
 
 سمينار بررسي سيستم هاي هوشمند و پيشنهاد دهنده در شبكه هاي اجتماعي
ارائه دهنده: مصطفي خلجي
 استاد راهنما: خانم دكتر دادخواه
 زمان برگزاري: دوشنبه مورخ 95/9/22
محل برگزاري دانشكده مهندسي برق دانشگاه، طبقه سوم، سالن هاي سمينار 303 و 304
 

سمينار يادگير عميق : گذشته،  حال و آينده
ارائه دهنده: دكتر سعيد صفري
زمان: 6 دي ماه 95
محل برگزاري : دانشكده مهندسي برق
 

عنوان سمينار پروژه " Drive me" براي رانندگي خودكار
ارائه دهنده: دكتر ناصر محمدي ها
زمان 18دي ماه
محل برگزاري دانشكده مهندسي برق
 

 
 
آدرس: تهران - خیابان شریعتی - ضلع جنوب شرقی پل سيد خندان - صندوق پستي ۱۳۵۵-۱۶۳۱۵ كدپستي ۱۶۳۱۴