ليست دروس
اتوماتان هاي يادگيري
الگوريتم هاي پيشرفته
برنامه ريزي هوشمند
بينائي ماشين
پردازش تكاملي
پردازش زبانهاي طبيعي
پردازش سيگنال آماري
پردازش سيگنال هاي ديجيتال
پردازش سيگنالهاي رقمي
پردازش نمادي
پنهان سازي اطلاعات
تصويرپردازي رقمي
داده كاوي پيشرفته
رايانش تكاملي
ربات هاي متحرك خودگردان
رباتيكز
روشهاوسيستمهاي فازي
سمينار
سنجش ازدور
سيستم هاي چند رباتي
سيستم هاي چند عاملي
شبكه هاي عصبي
شناسائي آماري الگو
شناسائي ساختاري الگو
گفتارپردازي رقمي
مباحث ويژه درمهندسي كامپيوتر
مباحث ويژه. سيستم هاي پيشنهاد دهنده
مدل هاي گرافي احتمالاتي
مدلسازي وتعبيرسه بعدي
مهندسي دانش وسيستم هاي خبره
هوش مصنوعي پيشرفته
هوش مصنوعي توزيع شده
يادگيري تقويتي
يادگيري ماشين
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/05
تعداد بازدید:
204
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.